Adatvédelmi tájékoztató jelölőknek

Tájékoztatónk célja, hogy rögzítse a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány (Továbbiakban: „Alapítvány”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 1. Fogalmak
 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

 1. Az Alapítvány adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. az Alapítvány minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 5. a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 1. Az Alapítvány az Ön személyes adatait
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Alapítványnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

 1. Az Alapítvány mint adatkezelő megnevezése

Név: Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány

Cím: H-6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Tel.: +36 62 443 571

Fax.: +36 62 423 872

Email cím: elnok@szentgyorgyialbertdij.hu

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

A Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”), mint adatkezelő az érintettnek (azaz azoknak, akiknek adatait kezeli), az alábbiakban meghatározott személyes adatait kezeli, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételekkel.

 

5.1. Jelölés

A www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon történő jelölés során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név, email cím, a jelölés indokolásaként megadott orvos-páciens történet.

 

Az Alapítvány a fentieken túl a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezeli a jelölés megtörténtének tényét és időpontját is.

 

5.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a jelölés során generálódnak és melyeket az Alapítvány rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Alapítvány fér hozzá.

 

5.3. Sütik (cookie-k) alkalmazása

A cookie (süti) fogalma

Ahogyan a legtöbb weboldal, az Alapítvány is alkalmaz az általa üzemeltett weboldalakon (1. pontban felsorolt) sütiket (cookie-kat). Az Alapítvány oldalának meglátogatásakor töltődnek le a cookie-k a látogató számítógépére vagy más böngészésre használt eszközre (táblagép, okostelefon, laptop), az így gyűjtött adatokhoz az Alapítvány az alábbiak szerint is hozzáférhet.

A sütik feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket

– megkönnyítik a weboldal használatát

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A cookie-k különbözőek, típustól függően, néhány csak átmeneti ideig van jelen és a munkamenet (böngészés) bezárásával azonnal eltűnik, míg léteznek hosszabb ideig érvényes változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

Az Alapítvány weboldalán alkalmazott sütik:

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Alapítvány weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

 • Használatot elősegítő sütik

Az ilyen típusú sütik biztosítják, hogy a látogatónak az Alapítvány weboldalával kapcsolatos választásait, beállításait, használati szokásait az oldal „megjegyezze” és ne kelljen azokat minden látogatáskor újra beállítania (e-mail cím, felhazsnáló név). Ezek a sütik nem alkalmasak a látogatók személyes beazonosítására, mivel sütik egyéb adatot nem tárolnak. Ezen sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A látogató az „Elfogadom” gomb megnyomásával 30 napra adja hozzájárulását a sütik használatához, melynek elteltét követően a weboldal emlékeztetni fogja a látogatót a sütikről és ismét hozzájárulást fogja kérni a sütik használatához.

 

 • Harmadik fél által elhelyezet sütik (analitika)

Az Alapítvány weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Alapítvány információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat, mint pl. hogy melyik oldalt nézték meg, a weboldal mely részére kattintottak, hány oldalt kerestek fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje. Ezek az adatok sem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel az Alapítvány. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics szolgáltatás sütikkel kapcsolatos további tudnivalóiról kattintva tájékozódhat.

Az Alapítvány weboldalai által használt sütikkel kapcsolatos információk:

Sütik típusa és nevei Sütik lejárati ideje
Biztonsági sütik
wfvt_ 30 perc
wordfence_verifiedHuman 1 nap
Harmadik fél által elhelyezet sütik (analitika)
_utmz 70 nap
_utma 2 év
Használatot elősegítő, munkamenet (session) sütik
wordpress_ Munkamenet

 

Maximális biztonság

Az Alapítvány oldalai a sütik engedélyezésével sem jegyeznek meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, teljesen biztonságosan használhatja weboldalunk online vásárlás szolgáltatását.

 

A sütik elfogadása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azonban a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy a látogató nem lesz képes az Alapítvány honlapjaminden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni a látogató számítógépén, más eszközén, böngészőjében.

 

A sütik letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni/módosítani, vagy letiltani, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A cookie-k beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Azok a webhely látogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

6.1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján.

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Alapítvánnyal közölt személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezelésre és feldolgozásra kerüljenek.

 

6.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy

 • az Alapítvány fel tudja venni az érintettel a kapcsolatot a jelölés során megadott email címen abból a célból, hogy esetleges további adatkezelési hozzájárulásokat kérjen be tőle ahhoz, hogy adatait harmadik személyek részére továbbíthassa, illetve nyilvánosságra hozhassa; továbbá
 • az Alapítvány az érintett által megadott orvos-páciens történetet az adott orvosnak továbbíthassa annak érdekében, hogy az orvost tájékoztassa a jelölés indokáról, valamint az orvos hozzájárulhasson a történet harmadik személyek részére történő továbbításához, közzétételéhez, nyilvánosságra hozatalához.
 • Folyamatos tájékoztatást nyújtson az Orvosi díj részleteiről.
 • Tájékoztasson az Alapítvány fő támogatójának, a Goodwill Pharma Kft.-nek a termékeiről, kedvezményeiről, akciókról- remarketing tevékenység útján is.

 

Az Alapítvány az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, kizárólag a fenti célok érdekében.

 

A Google Remarketing programok használata

Az Alapítvány a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a Google Adwords (DoubleClick) cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az Alapítvány weboldalaira látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Alapítvány hirdetésével találkozzanak. Az Alapítvány a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez.

Az Alapítvány hirdetéseit külső szolgáltatók – így a Google is  – megjelenítik internetes webhelyeken. Az Alapítvány és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a webhelyen tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával ön elfogadja a fenti Cookie-k használatát, azzal, hogy azokat az alábbiak szerint tilthatja le.

6.3. Az Alapítvány a megadott személyes adatot az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

 

6.4. Az Alapítvány a neki megadott személyes adatot nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő tesz nyilatkozatot. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. 7. Az adatkezelés időtartama

7.1. Az adatkezelés időtartama az érintett által megadott személyes adatoknak az Alapítvány részére történő megadásával kezdődik és jogos érdekből határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) napig tart.

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

8.1. A kezelt adatot az Alapítványban az alábbi munkaköröket betöltő személyek jogosultak kezelni:

Az Alapítvány tagjai és önkéntesei; illetve az adatfeldolgozók.

Az adatot az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

Az adatokat az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

 

8.2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célok megvalósítása körében az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév Cím Tevékenység
Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32. Weboldal tárhely szolgáltatója, így a személyes adatok tárolása, adatrögzítés, levelezőrendszer üzemeltetője
 Bódis Réka Tünde e.v. 1183 Budapest, Teve utca 24-28. „A” lépcsőház 6. emelet 610.

Adószáma: 66825742-2-41

Tel.: +36-30-475-0368

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj teljeskörű kommunikációja, az érintettekhez kapcsolódó orvos-páciens történetek feldolgozása, kapcsolat felvétel az érintettekkel

 

8.3. Az Alapítvány az érintett által a jelölés indokaként megadott orvos-páciens történetet jogosult – az érintett neve és email címe nélkül – a jelölt orvos részére továbbítani.

 

8.4. Az Alapítvány az érintettek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az Alapítvány az érintettek személyes adatait a mindenkori adatfeldolgozókon, valamint az orvos-páciens történet vonatkozásában az adatfeldolgozókon és a jelölt orvoson kívüli harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak törvény által elrendelt esetben (pl. bírósági vagy hatósági megkeresések esetén) adja ki.

 

 1. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések rögzítése

Az Alapítvány telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent. Az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetések rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő érintettekkel kapcsolatos jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja a telefonbeszélgetés során megtett nyilatkozatokat.

Az Alapítvány az Érintettet a telefonbeszélgetés kezdetén tájékoztatja arról, hogy a telefonbeszélgetést rögzíti. E telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Az Alapítvány annak lehetőségét teremti meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, úgy rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és e-mailben vagy postai úton keresse meg Az Alapítványt.

Az Alapítvány a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 1 hónapig tárolja.

Abban az esetben, ha az Érintett a telefonbeszélgetés rögzítéséhez nem járul hozzá, a panaszt az Alapítvány azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb indokolt esetben (például az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy az Alapítványt), az Alapítvány jogosult a hívás megszakítására.

 

Hírlevelezési és direkt marketing célú adatkezelés

Ön az e-mail címének megadásakor vagy később, hírlevél feliratkozásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A leiratkozást minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól:

 • Ön választhat, hogy a feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány az Orvosi díjjal kapcsolatos információkról tájékoztatást nyújtson és/vagy
 • az Alapítvány az Alapítvány fő támogatójának- a Goodwill Pharma Kft.-nek termékeiről, kedvezményeiről, akcióiról szolgáltasson információt.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállaljuk.

 

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Az Alapítvány külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Alapítványt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Alapítvány adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Alapítványhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Az Alapítvány a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Alapítványt.

 

 1. Adatbiztonsági kérdések

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR (EU 2016/679 Rendelet) és a vonatkozó más hatályos jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR (EU 2016/679), valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a kezelt adatot a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő az adatot jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelő az adatot a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatot az Alapítvány azon adatkezelési céloktól, melyekhez az érintett hozzájárulást adott, eltérő célra kívánja felhasználni, ehhez az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása szükséges.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/szavazas-adatvedelmi-tajekoztato/weboldalon történik.