Adatvédelmi tájékoztató szavazóknak

 1. Az Alapítvány, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány

Cím: H-6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Tel.: +36 62 443 571

Fax.: +36 62 423 872

Email cím: elnok@szentgyorgyialbertdij.hu

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”), mint adatkezelő az érintettnek (azaz azoknak, akiknek adatát kezeli), az alábbiakban meghatározott személyes adatát kezeli, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételekkel.

 

2.1. Szavazás

A www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon történő szavazás során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatot:

 • email cím

Az Alapítvány a fentieken túl a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezeli a szavazás megtörténtének tényét és időpontját is.

 

2.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Alapítvány rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Alapítvány fér hozzá.

 

2.3. Sütik (cookie-k) alkalmazása

A cookie (süti) fogalma

Ahogyan a legtöbb weboldal, az Alapítvány is alkalmaz az általa üzemeltett weboldalakon (1. pontban felsorolt) sütiket (cookie-kat). Az Alapítvány oldalának meglátogatásakor töltődnek le a cookie-k a látogató számítógépére vagy más böngészésre használt eszközre (táblagép, okostelefon, laptop), az így gyűjtött adatokhoz az Alapítvány az alábbiak szerint is hozzáférhet.

A sütik feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket

– megkönnyítik a weboldal használatát

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A cookie-k különbözőek, típustól függően, néhány csak átmeneti ideig van jelen és a munkamenet (böngészés) bezárásával azonnal eltűnik, míg léteznek hosszabb ideig érvényes változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

 

Az Alapítvány weboldalán alkalmazott sütik:

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Alapítvány weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Használatot elősegítő sütik

Az ilyen típusú sütik biztosítják, hogy a látogatónak az Alapítvány weboldalával kapcsolatos választásait, beállításait, használati szokásait az oldal „megjegyezze” és ne kelljen azokat minden látogatáskor újra beállítania (e-mail cím, felhasználó név). Ezek a sütik nem alkalmasak a látogatók személyes beazonosítására, mivel sütik egyéb adatot nem tárolnak. Ezen sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A látogató az „Elfogadom” gomb megnyomásával 30 napra adja hozzájárulását a sütik használatához, melynek elteltét követően a weboldal emlékeztetni fogja a látogatót a sütikről és ismét hozzájárulást fogja kérni a sütik használatához.

 • Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika)

Az Alapítvány weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Alapítvány információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat, mint pl. hogy melyik oldalt nézték meg, a weboldal mely részére kattintottak, hány oldalt kerestek fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje. Ezek az adatok sem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel az Alapítvány. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics szolgáltatás sütikkel kapcsolatos további tudnivalóiról kattintva tájékozódhat.

Az Alapítvány weboldalai által használt sütikkel kapcsolatos információk:

Sütik típusa és nevei Sütik lejárati ideje
Biztonsági sütik
wfvt_ 30 perc
wordfence_verifiedHuman 1 nap
Harmadik fél által elhelyezet sütik (analitika)
_utmz 70 nap
_utma 2 év
Használatot elősegítő, munkamenet (session) sütik
wordpress_ Munkamenet

 

Maximális biztonság

Az Alapítvány oldalai a sütik engedélyezésével sem jegyeznek meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, teljesen biztonságosan használhatja weboldalunk online vásárlás szolgáltatását.

A sütik elfogadása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azonban a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy a látogató nem lesz képes az Alapítvány honlapja minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni a látogató számítógépén, más eszközén, böngészőjében.

A sütik ellenőrzése és kikapcsolása

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. Ilyen beállítás esetén a böngésző minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők adatvédelmi beállításai az alábbi linkeken találhatók:

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

3.1.    A szavazás esetén

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Alapítvánnyal közölt személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezelésre és feldolgozásra kerüljenek.

 

3.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy

 • a szavazás tisztaságát biztosítsa, kizárólag egy és valódi e-mail címmel adják le szavazatukat.

Az Alapítvány az érintett által rendelkezésre bocsátott adatot célhoz kötötten kezeli, kizárólag a fenti célok érdekében.

 

3.3. Az Alapítvány a megadott személyes adatot az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

 

3.4. Az Alapítvány a neki megadott személyes adatot nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő tesz nyilatkozatot. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelés időtartama az érintett által megadott személyes adat az Alapítvány részére történő megadásával kezdődik és az adatkezelő a megadott személyes adatot a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra történő szavazás lezárultát követő 1 hónapig kezeli.

 

 1. AZ ADATOT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

5.1. A kezelt adatot az Alapítványban az alábbi munkaköröket betöltő személyek jogosultak kezelni:

Patakfalvi Zoltán, kuratóriumi elnök és Balogh-Tanács Hajnalka, önkéntes

Az adatot az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

5.2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelési cél megvalósítása körében az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Cégnév Cím Tevékenység
Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32. Weboldal tárhely szolgáltatója, így a személyes adatok tárolása, adatrögzítés

 

 

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 • Tájékoztatás:

6.1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

6.2. Az Alapítvány az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Alapítvány a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg közérthető formában, írásban a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infotv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.3. Az Alapítvány – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatot.

6.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: H-6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Tel.: +36 62 443 571

Fax.: +36 62 423 872

Email cím: elnök@szentgyorgyialbertdij.hu

6.5. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Alapítvány munkatársához fordulhat a 6.4. pontban elérhetőségeken keresztül.

6.6. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére – az Alapítvány tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget biztosít.

 

 • Helyesbítés, zárolás, törlés, megszavazás

 

6.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Alapítvány rendelkezésére áll, a személyes adatot az Alapítvány helyesbíti.

6.8. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.9. Az érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. Az Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.10. Az Alapítvány megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megszavazásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.12. Ha az Alapítvány az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány e közlését és tájékoztatását elektronikus úton adja meg.

6.13. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6.14. Amennyiben az érintett az Alapítvány részére harmadik fél adatát adta meg, vagy a www.szentgyorgyialbertorvosidíj.hu weboldal használata során bármilyen csalást vagy visszaélést követett el, vagy kárt okozott, az Alapítvány jogosult az érintettel szembeni jogai érvényesítésére, ideértve a kártérítés követelését is. Az Alapítvány ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 • Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen

 

6.15. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Alapítvány, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

6.16. Az Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

6.17. Ha az Alapítvány az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.18. Ha az érintett az Alapítványnak a döntésével nem ért egyet, illetve ha az Alapítvány a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 • Bírósági jogérvényesítés

 

6.19. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Alapítvány ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Alapítvány köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Alapítvány t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

 

 • Kártérítés és sérelemdíj

 

6.20. Ha az Alapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni; ha pedig az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Alapítványtól sérelemdíjat követelhet.

6.21. Az érintettel szemben az Alapítvány felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Alapítvány köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

6.22. Az Alapítvány mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a kezelt adatot a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő az adatot jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelő az adatot a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatot az Alapítvány azon adatkezelési céloktól, melyekhez az érintett hozzájárulást adott, eltérő célra kívánja felhasználni, ehhez az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása szükséges.