A szakma megbecsülése a legfontosabb

Bővül a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj. 
Minden év július elseje, a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, „az édesanyák megmentője”. (Semmelweis bevezette az aszepszist a korházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentve a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt. Megfigyelte, hogy a klórmész a gyermekágyi lázat meg tudja előzni. Módszerének elterjesztése érdekében szélmalomharcot vívott az akkori orvostársadalom tekintélyes képviselőivel.  Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma, a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt.)

Az ünnephez kapcsolódva nagy bejelentést tesz a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány.  2017-ben volt 80 éve, hogy Szent-Györgyi Albert kutatásainak elismeréseként átvehette az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat. Az évforduló alkalmából a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hagyományteremtő szándékkal létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, amelyet minden évben munkájuk elismeréseként olyan orvosoknak szeretne adományozni, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra.

Dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapítótulajdonosa kiemelte:„Orvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy minél több szakember gazdagítsa munkája által a magyar egészségügyet. Meggyőződésem, hogy a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj épp ezt a célt szolgálja. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj küldetése elismerni és inspirálni az egészségügyben dolgozó kiváló szakembereket, hiszen az ő tudásukra, elkötelezett munkájukra mindenkinek szüksége van. Több mint két évtizede az egészség érdekében dolgozom nap mint nap, és lenyűgöz az a lelkesedés, alázat és elhivatottság, mely az orvoskollégákat és az egészségügyi szakdolgozókat jellemzi. Maga az Orvosi Díj visszaigazolás arról, hogy az elismertek kiérdemelték a páciensek és a szakma tiszteletét egyaránt. Továbbá, az Orvosi Díj lendületet adhat számukra, hogy a jövőben is hasonló odaadással végezzék munkájukat, a fiatal kollégákat pedig példamutatással motiválják, hiszen a gyógyító közösségre a jövőben is nagy szükség lesz.”

A díjazottaknak Szent-Györgyi Albert özvegye, Marcia Szent-Györgyi is elismerését fejezte ki: „Gratulálok azoknak a kiváló orvosoknak, akiket idén megválasztottak a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra! Köszönjük elkötelezett munkájukat, amellyel kivívták betegeik és a közösség tiszteletét egyaránt. Őszinte tiszteletemet küldöm minden egyes ápolónak és orvosnak, aki azon dolgozik. hogy a lehető legteljesebb gondoskodást tudja nyújtani. Köszönöm továbbá az összes betegnek, aki elismerte a szakértelmet és elkötelezettséget azzal, hogy szavazott. Minden egyes szavazat egy-egy kórtörténetet képvisel, és egy beteg háláját fejezi ki. Ezt a díjátadó ünnepséget a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítványnál dolgozó emberek kreativitása, nagylelkűsége és szakmai hozzáértése tette lehetővé. Csodálatom fejezem ki eme gyönyörű megemlékezésért néhai férjemről, Szent-Györgyi Albert Professzorról.”

A díjra mindez idáig olyan szakembereket lehetett jelölni, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy a mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon. Ez év őszétől azonban az alapítvány a díjat az egészségügyi szakdolgozókra is kiterjeszti, hiszen áldozatos munkájuk épp annyira köszönetet érdemel, mint az orvosoké.

„Ha valakinek volt már rokona, aki beteg volt és kórházi ápolásra szorult, tudja mennyire fontos a jó szó, a tisztaság, a gondoskodás a lábadozás során. Kérem a jelenlegi és jövőbeni partnereinket, támogassák az alapítvány munkáját annak érdekében, hogy évről-évre gyarapodjon azon orvosok és egészségügyi dolgozók száma, akiknek ily módon köszönetet mondhatunk.” mondta Dr. Kardos Mária, Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány szóvivője.

Dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma tulajdonosa elmondta: „Meggyőződésem, hogy az elismerés szavainak az orvosok mellett szólniuk kell az egészségügy többi dolgozójához is, hiszen áldozatos munkájuk éppen annyira példaértékű, mint az orvosoké. Az Orvosi Díj kiterjesztésének célja, hogy jusson több figyelem a munkájukat önzetlenül, alázattal és nagyfokú empátiával végző egészségügyi dolgozókra is. Mivel a Díj lehetőséget nyújt arra, hogy a páciensek ily módon a nyilvánosság előtt is kifejezhessék köszönetüket az ápolóknak, nővéreknek és asszisztenseknek az általuk végzett segítő munkájukért, úgy gondolom, hogy a Díj kiterjesztése az egészségügy többi dolgozójára emelni fogja az egész szakma megbecsülését.”