Adomány a Szegedi Invazív Kardiológiai Közhasznú Alapítvány támogatására

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány 100 000 Ft pénzbeli adománnyal járult hozzá a „Szegedi Invazív Kardiológiai Közhasznú Alapítvány” közérdekű működési céljainak megvalósulásához.

Az alapítvány a közhasznú tevékenységek közül többek között az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését látja el. Ezenkívül szerepet vállal a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén is.

Köszönjük áldozatos munkájukat!