Jogi nyilatkozat, adatvédelem és felhasználási feltételek

Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi utasítások találhatók.
Minden felhasználó elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlap látogatása révén Ön elfogadja, az alábbiakban leírtakat, melyeket a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány megváltoztathat.

 

Szellemi tulajdon

E weboldal tulajdonosa és működtetője a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány. A szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon elhelyezett anyagokat – beleértve a védjegyeket, logókat és domain neveket – a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik, és azokat a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány birtokolja vagy használatukra jogosult.

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány  előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részét másolni, reprodukálni, megváltoztatni, újrapublikálni, feltölteni, eltorzítani, továbbítani vagy bármi módon teríteni, kivéve egyetlen példányt, amelyet Ön a személyi számítógépére saját maga számára, nem kereskedelmi használatra letölthet, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat vagy az ott említett egyéb jogokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány engedélye nélkül az itt leírt feltételektől, vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjogok megsértésének.

 

Az információ természete

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért és nyomatékosan elhárít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítványt sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

 

Kapcsolatok más weboldalakkal

A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a honlap fenntartója ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a honlap fenntartója nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hyperlinkeket. Ilyen hyperlink nem létesíthető a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány kifejezett előzetes engedélye nélkül. Minden esetre a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány nem vonható felelősségre azért, ha egy ilyen külső webhely nem érhető el, és nem vizsgálja fölül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.

 

A felelősség korlátozása

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány minden erőfeszítéssel azon van, hogy biztosítsa a weboldalra feltett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

Ennek eredményeképp, és a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány szándékos károkozása vagy tudatos gondatlansága következtében bekövetkező közvetlen kár kivételével a cég nem felel:

  • A weboldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;
  • A weboldalon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;
  • Általánosságban minden olyan közvetett vagy közvetlen kárért, függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány előre látta is a kár bekövetkeztét, amely azért történt, mert: (i) Ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt, aminek következtében az Ön számítógépét vagy valamely termékét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

A felelősségkorlátozás nem mentesíti a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítványt a hatályos jogszabályokban foglaltak betartása alól. A honlap fenntartója a portálrendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag Magyarország területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

 

A weboldal elérhetősége

Ön tudomásul veszi, (i) hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal hibátlanul működjön és hogy ezért a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány. nem vonható felelősségre, (ii) hogy a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és (iii) hogy a weboldal működését a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hatáskörén kívülálló körülmények károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, pl. a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány és az Ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek. A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatja ill. megszakíthatja a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzen és/vagy tökéletesítse vagy megváltoztassa a weboldalt. A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

Cookiek

Oldalunkon cookiek segítségével tesszük kényelmesebbé az Önök látogatását. A cookie egy nagyon kis méretű szövegfájl, melyet egy szerver helyez el az Ön merevlemezén. A cookie tulajdonképpen az Ön személyes azonosítója, mely nem hajtható végre kódként, és vírusokat sem hordozhat. Minden felhasználónál egyedi, és csak az a kiszolgáló tudja olvasni, amelyik elhelyezte. A cookie segítségével a honlap meg tudja jegyezni, hogy ki Ön. Fontos tudni, hogy a cookie egyedül nem elég az Ön azonosítására.

A cookie segítségével fel tudjuk ismerni Önt, ha visszalátogat hozzánk. Ezáltal lehetővé válik, hogy Ön az ismétlődő látogatások során könnyebben találja meg a friss vagy még nem látogatott tartalmakat. Segítenek összegyűjteni azokat a névtelen számadatokat, amelyekből kiderül, hogy látogatóink miként használják a honlapot. Ezeket a statisztikai adatokat a honlap fejlesztésekor használjuk.

Önt személyesen semmiképp sem azonosíthatjuk általuk.

 

Bírói illetékesség

A weboldalra és tartalmára a magyar törvények vonatkoznak. A weboldallal vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt kell lefolytatni.