A pályázat főtámogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin a Goodwill Pharma-tól

Pályázati kiírás

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány média pályázatot hirdet Gaudeamus Igitur (Szent-Györgyi Albert élete) címmel.

 

A pályázat témája:

önálló kisfilm készítése, amely hitelesen és pozitívan, de kellően modern formában mutatja be Szent-Györgyi Albertet, a Nobel-díjat és a C-vitamint. A kisfilm lehet animációs, szereplős, tudományos, vicces, énekes, sztorizós.

 

Pályázat kiírója és lebonyolítója:

a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány.

A pályázat fő támogatója: Goodwill Pharma Kft.

 

Pályázó lehet:

mindenki, lehet iskolás (általánosiskola, középiskola, főiskola és egyetem) egyén, csapat, zenekar, előadóművész, ügynökség.

 

Pályázat időtartama meghosszabbítva: május 25-től 2020. november 30-ig

 

Nyeremény:

a zsűri által kiválasztott nyertes videóval pályázók között összesen nettó 1 000 000 Ft-os jutalomdíjat osztunk szét.

A nyeremény után esedékes adóterheket a pályázat kiírója és lebonyolítója, a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány viseli.

 

Pályázati követelmények:

 • a videó témája, fő tartalma Szent-Györgyi Albert élete, munkássága
 • maximum 10 perces izgalmas videót várunk
 • a pályázó csak saját videóval nevezhet, a videóban nem jelenhetnek meg jogdíjköteles zenék és átvett anyagok.
 • a video lehet Facebook, Instagram, YouTube, TikTok kompatibilis
 • egy pályázó több videóval is pályázhat.

 

Pályázat elbírálása:

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, a pályázati kiírás és szubjektív szempontok figyelembevételével.

A zsűri által hozott döntéssel szemben nem élhetnek fellebbezéssel a pályázók, a zsűri a döntését nem köteles megindokolni.

Elbírálás: 2020. december 04.

A jutalomdíj átadásának feltétele, hogy a nyertes pályázó a pályázat kiírójával és lebonyolítójával, a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvánnyal szerződést kössön a videó felhasználására vonatkozóan.

Feltétel továbbá, hogy pozitív elbírálás esetén az anyagot szerkeszthető formában, legalább full-HD felbontásban küldje el az Alapítványnak az erre kialakított feltöltési felületen.

 

Zsűri:
a zsűri tagjait a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány a későbbiekben jelöli ki.

 

Nem vehetnek részt a pályázaton azok a kisfilmek, amelyek:

 • témája nem egyértelműen a kiírás témájához kapcsolódik,
 • sértik a jó ízlést,
 • szexuális tartalmúak,
 • alkohol vagy dohányáru fogyasztását jelenítik meg,
 • politikai vagy egyéb jelképeket/jelzéseket mutatnak be,
 • a pályázat támogatóitól idegen logót, feliratot tartalmaznak,
 • jogsértő, törvénybe ütköző magatartást valósít meg vagy arra ösztönöz

 

Pályázat beadásának menete:

 1. A kiírásnak megfelelően kérjük, készítsen videót.
 2. Töltse ki az űrlapot a szükséges adatokkal.
 3. Kérjük olvassa és fogadja el:
  • a pályázati kiírás feltételeit,
  • az Adatvédelmi tájékoztatót,
 4. Majd a Beküldés gombra kattintva küldje be a pályázatát.

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány a pályaművet a beadást követően nyilvánosságra hozhassa, az alábbi feltételekkel:

 • a pályázat lebonyolítója a pályázat népszerűsítése céljából jogosult a pályázati anyagokat social media felületeken közzétenni
 • a pályázat lebonyolítója minden esetben feltünteti a pályázó (szerző) nevét
 • a közzététel/megosztás ellenében a pályázó nem jogosult díjigényt támasztani a pályázat lebonyolítójával szemben

 

A nyertes pályázat kihirdetése és a nyeremény átvételének feltétele:

 • A nyertes pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük, az elbírálást követő 5 napon belül.
 • A pályázó a részvétellel, valamint az adatkezelési hozzájárulás elfogadásával beleegyezik, hogy pozitív elbírálás esetén a nevét a Pályázat kiírója a honlapján vagy Facebook oldalán és sajtóanyagaiban feltüntethesse.
 • A Pályázat kiírója a videó megjelenésével és jutalomdíjfizetéssel kapcsolatos teendőket a nyertes pályázóval egyezteti.

 

Szerzői jogi és egyéb pályázati feltételek:

A nyertes pályázó hozzájárul, hogy az általa készített és átadott szerzői jogvédelem alá eső alkotáson, a pályázat lebonyolítója területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez a jutalomdíj kifizetésével. Ennek megfelelően az átadott alkotást a pályázat lebonyolítója szabadon felhasználhatja, terjesztheti, bemutathatja, nyilvánosságra hozhatja, elektronikusan feldolgozhatja, többszörözheti, átruházhatja, bármilyen területi, időbeli vagy egyéb korlátozástól mentesen.

Fentiek alapján a nyertes pályázó a felhasználással kapcsolatban semminemű követelést nem támaszthat a pályázat lebonyolítója irányába.

A pályázat lebonyolítója és a nyertes pályázó megállapodást kötnek arról, hogy a pályázat lebonyolítója jogosult az alkotás átdolgozására, módosítására is, valamint kizárólagos tulajdonosa lesz az alkotással összefüggésbe hozható minden felhasználási jognak.

A pályázat lebonyolítója fenntartja a pályázat visszavonásának és eredményhirdetésének jogát.

 

Hozzájárulás, felelősség

A pályázó vállalja a felelősséget a videókban szereplő tartalomért és egyúttal viseli az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket. A pályázó a pályázatra jelentkezéssel jelen kiírásban foglaltakat elfogadja, egyben elismeri, hogy a videó szerzői és/vagy közzétételének jogával rendelkezik, továbbá a videón esetlegesen szereplők engedélyének birtokában van. A Pályázat kiírójának a nyilatkozat valóságtartalmát nem áll módjában ellenőrizni, ezért amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a pályázót terheli.

Ha a pályázattal kapcsolatban kérdése van, keressen bennünket bizalommal a  titkar@szentgyorgyialbertdij.hu  címen.

 

A pályázati felhívással kapcsolatos adatkezelés

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány, mint adatkezelő tevékenységét az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti helyes adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlat szerint végzi, illetve tanúsítja, hogy a vonatkozó jogszabályokat megfelelően ismeri.

Az adatkezelő a pályázat lebonyolítása során birtokába jutó személyes adatok kezeléséhez rendelkezik megfelelő és működő adatvédelmi programmal és szabályzattal az érintettek jogainak és szabadságainak védelmére, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása, a nyertes pályázó kiválasztása és jutalmazása.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: pályázó neve, pályázó születési dátuma, a pályázó e-mail címe, a pályázó telefonszáma.

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legalább a pályázati időszak végéig tart.

Az adatkezelés jogalapja a pályázó vagy törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása a GDPR (EU 2016/679) 6. cikk 1) a) pontja alapján.

 

Inspirációs anyagok:

 

A pályázat beküldése